Piilolinssejä ja niiden käyttöä tutkitaan jatkuvasti. Tutkijat pyrkivät ymmärtämään näiden optisten välineiden mahdollisia vaikutuksia ja niiden eri käyttötapoja. Piilolinssien käyttöön liittyvien tapojen ymmärtäminen ja uusien, elämänlaatua ja silmien terveyttä edistävien käyttötapojen löytäminen laajentaa nykyisten linssityyppien käyttömahdollisuuksia ja näyttää suuntaviivoja uusille tutkimussuunnille, mikä voi edelleen johtaa kehittyneempien tuotteiden syntymiseen sekä silmän ja piilolinssin välisen vuorovaikutuksen parempaan ymmärtämiseen.

Allergeenit ja kertakäyttöiset piilolinssit

Allergiset silmäoireet ovat yleinen ongelma tiettyyn aikaan vuodesta, erityisesti keväisin, kun siitepölyn määrä merkittävästi lisääntyy. Ilmateitse leviävien allergeenien ja siitepölyn aiheuttamat oireet voivat olla esimerkiksi silmien kutinaa, punoitusta, ärsytystä ja vuotamista.

Brittiläisen Contact Lens & Anterior Eye -lehdessä (2011) julkaistun tutkimuksen mukaan kertakäyttöiset piilolinssit ovat loistava tapa suojautua ilmateitse leviävien allergeenien, kuten siitepölyn ja saasteiden, aiheuttamilta vaikutuksilta. Tutkimus keskittyi lähinnä heinän siitepölyyn, mutta samat periaatteet pätevät myös muihin allergeeneihin.

airborne-allergensKontrolliryhmältä testattiin sekä silmien ärsytystä piilolinssit silmissä sekä ilman niitä. Tutkimuksen johtopäätös oli, että kertakäyttöiset piilolinssit toimivat esteenä ilmateitse leviäviä allergeenejä vastaan ja piilolinssejä käyttämällä havaittiin siten merkittävä parannus.

Myös Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on saatu samankaltaisia tuloksia. Eräässä tutkimuksessa verrattiin säännöllisesti piilolinssejä käyttäviä henkilöihin, joille annettiin kertakäyttöiset piilolinssit. Myös tällä kertaa jälkimmäinen ryhmä koki piilolinssien käytön mukavammaksi ja kohtasi vähemmän käytöstä aiheutuneita ongelmia. Fyysisenä esteenä toimimisen lisäksi kertakäyttöisten piilolinssien etuihin kuuluu se, että ne heitetään jokaisen käyttökerran jälkeen pois, jolloin niihin ei ehdi kertyä silmiä ärsyttävää siitepölyä tai proteiinia.

Kertakäyttöisten piilolinssien muut edut

Kertakäyttöiset piilolinssit suojaavat silmiä ilmateitse leviäviltä allergeeneiltä, esimerkiksi siitepölyltä, mutta niistä on käyttäjälleen myös muita etuja.

Vaikka kertakäyttöiset piilolinssit ovatkin etukäteen ajateltuna muita vaihtoehtoja kalliimpi ratkaisu, ne voivat tulla pitkällä aikavälillä edullisemmaksi, sillä niitä varten ei tarvitse hankkia puhdistustuotteita. Tämä laskee niiden kokonaiskustannusta muihin piilolinsseihin verrattuna. Pidempiaikaiseen käyttöön tarkoittuja piilolinssejä varten tarvitsee hankkia ainakin piilolinssinestettä tai vetyperoksidiliuosta sekä jonkinlaista proteiinin poistajaa.

Monet viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että suuri osa piilolinssejä käyttävistä ei noudata suositeltuja käyttöaikoja tai puhdistusohjeita. Kertakäyttöiset piilolinssit voivat olla hyvä tapa vähentää piilolinssien pitämisestä mahdollisesti aiheutuvia tulehduksia ja muita ongelmia. Monet käyttäjät kokevat kertakäyttölinssit myös mukavammaksi vaihtoehdoksi.

Jos pitäisi mainita viime vuosien ajalta yksi piilolinssiteollisuuteen liittyvä tärkeä edistysaskel, se olisi silikonihydrogeeli. Tärkeä aika ajankohta tälle oli vuosi 1999, jolloin Ciba Vision -yritys valmisti ensimmäiset silikonihydrogeelistä valmistetut piilolinssit tuotemerkillä Night and Day. Pian tämän jälkeen myös Bausch & Lomb alkoi valmistaa samasta materiaalista valmistettuja PureVision-piilolinssejä.

Silmät tarvitsevat happea

Materiaalien kehityksessä oleellista on hapen kulkeutuminen silmään, mikä on silmän terveydelle elintärkeää. Sarveiskalvo tarvitse happea suoraan ilmasta, ja hapenpuute voi johtaa sarveiskalvon vaurioitumiseen  ja muihin ongelmiin.

Silikonihydrogeeli läpäisee happea muita hydrogeelejä paremmin, ja se päästää silmään jopa kahdeksan kertaa enemmän happea kuin muut hydrogeelit1. Silikonihydrogeelin kehitti Kyoichi Tanaka, joka patentoi valmistusteknologian vuonna 19792. Tämän mullistavan edistysaskeleen mahdollisti erityisesti silikonin hapenläpäisevyys.

Silikonihydrogeeli kehitettiin alun perin jatkuvakäyttöisiä, jopa 30 päivää ympäri vuorokauden pidettäviä piilolinssejä varten. Materiaalia on kuitenkin käytetty sen keksimisestä lähtien kaikentyyppisissä piilolinsseissä, kuten kuukausilinseissä ja päivittäin vaihdettavissa kertakäyttölinsseissä, joista on tullut erittäin suosittuja niiden tarjoaman mukavuuden ja joustavuuden vuoksi.

Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys on johtanut silikonihydrogeelin keksimiseen ja tunnettuihin jatkuvakäyttöisiin piilolinsseihin, kuten Acuvue Advance ja Acuvue Oasys, jotka on valmistettu niin sanotusta “toisen sukupolven” silikonihydrogeeleistä. Lisäksi niissä on esimerkiksi UV-suojaus, ja ne ovat pehmeämpiä ja kosteampia.

Acuvuella on myös silikonihydrogeelistä valmistettujen kertakäyttöisten piilolinssien tuotemerkki: 1-Day Acuvue TruEye. Kehitys ei pysähtynyt kuitenkaan tähän, ja nyt onkin syntynyt kolmannen sukupolven silikonihydrogeelejä, kuten CooperVisionin Biofinity-tuotemerkki, jonka piilolinsseillä on myös erittäin korkea hapenläpäisevyys eikä niiden käyttöön tarvita kosteuttajaa.

Uusi aikakausi koittaa

Kaikki piilolinssien valmistajat pyrkivät saavuttamaan tietyt tavoitteet. He pyrkivät valmistamaan ennen kaikkea erittäin mukavia piilolinssejä, jotka edistävät silmien terveyttä ja mahdollistavat erinomaisen näön. Ciba Visionin kertakäyttöisten Dailies Total 1 -piilolinssien lanseeraaminen aloitti uuden luvun silikonihydrogeelin tarinassa. Ne ovat markkinoiden ensimmäiset silikonihydrogeelistä valmistetut water gradient -tyyppiset piilolinssit. Water gradient tarkoittaa, että piilolinssien vesipitoisuus nousee ytimestä pintaa kohti mentäessä. Ciba Visionin mukaan näiden piilolinssien hapenläpäisevyys on myös korkeampi kuin muissa kertakäyttöisissä piilolinsseissä3.

Käy optikolla

Silikonihydrogeelistä valmistetut piilolinssit voivat korjata kaikenlaisia silmäsairauksia hajataittoisuudesta ikänäköön. Erilaisia malleja on paljon jatkuvakäyttöisistä piilolinsseistä kertakäyttöisiin, ja parhaiten sopivien piilolinssien löytämiseksi kannattaakin käydä optikon luona. Yksi asia on kuitenkin varma: vaihtoehdoista ei ole pulaa.

Viitteet:

1 Silicone Hydrogels: The Evolution of a Revolution.
2 Wikipedia
3 Ciba Vision